تماس با ما

 

شماره تماس
مدیر اداری        : +93 798 7444 41   +93 786 4967 70
مدیر بازاریابی   : +93 777 5555 65
وایبر              :  +93 798 7444 42
ایمیل             : afghantv4@gmail.com

 info@afghantv.af